• Miért egészségpénztár?
  20% adójóváírás az egyéni befizetések után cafeteriából fizethető
  mert fontos a megelőzés segítő kéz a bajban
  hiszen semmi sem fontosabb az Ön és családja egészségénél
 • Miért a Vitamin Egészségpénztár?
  alacsony működési levonás az egyik első magyar egészségpénztár
  kedvező árú kártya és társkártya gyors és kényelmes ügyintézés
  biztonságos befektetések tőke- és hozamgaranciával
 • Ön tudta?
  két éves lekötés után 10% adójóváírásra jogosult
  ez jóval magasabb, mint a banki lekötések jelenlegi kamatai
 • Ön tudta?
  A szív és érrendszeri betegségek kockázata
  az 50. életévet követően jelentősen megnő
  A szűrés Vitamin Egészségpénztárból fizethető!
Személyes menü
Hírek, aktualitások
Szeretnénk felhívni tisztelt pénztártagjaink figyelmét, hogy a 2022-es a tagdíjbefizetések után is 20% adó-visszatérítés jár! elolvasom
A Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár megköszöni, ha nem hagyja az év végére számlái beküldését. elolvasom

[ teljes cikk ]Vegyen részt nyereményjátékunkon és "2022-ben is a Vitamin Egészség- és Önsegélyező pénztár hozza a karácsonyi ajándékot"
Most SAMSUNG Galaxy A13 mobiltelefon Dual SIM 128GB 4GB fekete mobiltelefont nyerhet!

A nyereményjátékban való részvételhez fizessen be 100.000 Ft tagdíjat 2022. november 1. és 2022 december 15. között.
A játékban azok is részt vehetnek, akiknek 2022. december 15-ig 750.000 Ft, vagy azt meghaladó befizetésük volt az egyéni számlájukra. A befizetések után 20 % adó-visszatérítés jár!


A részvételhez regisztráció szükséges!

A regisztráció elvégzése előtt kérjük, hogy olvassa el a Részvételi szabályzatot és az Adatvédelmi irányelveket.
A sikeres regisztrációhoz szíveskedjék megadni a kért adatokat és elfogadni a Részvételi szabályzatot, valamint az Adatvédelmi irányelveket.
[ teljes cikk ]
2022. JÚNIUS 30-ÁN LEJÁRT A SZEMÉLYI OKMÁNYOK MEGHOSSZABÍTOTT ÉRVÉNYESSÉGE

A járványügyi veszélyhelyzet alatt lejárt személyi okmányok meghosszabbított érvényessége 2022. június 30-án lejárt!

Tisztelt Pénztártagok!

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben személyi okmányuk
a) 2020. március 11. és 2020. július 3. vagy
b) 2020. november 4. és 2022. május 31.
között lejárt, a 2021. évi CXXX. törvény értelmében a személyi okmányok meghosszabbított érvényessége 2022. június 30-án lejárt.

Amennyiben változtak adataik, lejárt személyi okmányuk, kérjük, a megújított okmány másolatát a TNY_14 Azonosítási adatlappal együtt eredeti aláírással postai úton (1301 Budapest, Pf.: 32.) vagy AVDH aláírással e-mailben (vitaminep@vitaminep.hu) részünkre megküldeni, vagy honlapunkon a saját tagi mappájukba belépve a Dokumentumtárba feltölteni szíveskedjenek.

Együttműködésüket előre is megköszönjük!

Óvják velünk Egészségüket!

Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár


[ teljes cikk ]
2022. május 25-én az MVM Zrt. Kék Duna Csónakházában megtartotta határozatképes és eredményes Küldöttközgyűlését a Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár.

A tagság összességét 100 % szavazattal képviselték a küldöttek a Küldöttközgyűlésen.


A küldöttközgyűlés napirendjén:
 • a testületek 2021-es beszámolója (Igazgatótanács, Ellenőrző Bizottság, könyvvizsgáló)
 • a Pénztár 2021. évi beszámolója
 • a Pénztár 2022-24 évekre vonatkozó módosított és 2023-25 évekre vonatkozó Pénzügyi tervei
 • Alapszabály módosítása
 • Munkáltatói szerződések jóváhagyása
 • Vezető testületek tagjainak díjazása
szerepelt.

Az előterjesztéseket a tagság képviseletében eljáró küldöttek egyhangúan elfogadták.

VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár
[ teljes cikk ]
Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy a soron következő Küldöttközgyűlést 2022. május 25-én 10.00 órakor tartjuk az MVM Kék Duna Csónakházában.

A Küldöttközgyűlés napirendjén az alábbi témák szerepelnek:
 1. Beszámoló a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának 2021. évi tevékenységéről
 2. Beszámoló a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2021. évi tevékenységéről
 3. Független könyvvizsgálói jelentés
 4. A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2021. évi Beszámolója (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő Melléklet, Üzleti jelentés, Biztosításmatematikai statisztikai jelentés)
 5. Az Alapszabály módosítása
 6. Független könyvvizsgálói jelentés a 2022-2024. évekre vonatkozó módosított Pénzügyi tervhez
 7. A Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2022-2024. évekre vonatkozó pénzügyi tervének módosítása
 8. Független könyvvizsgálói jelentés a 2023-2025. évekre vonatkozó Pénzügyi tervhez
 9. A Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2023-2025. évekre vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása
 10. Munkáltatói szerződések jóváhagyása
 11. A tisztségviselők díjazásának megállapítása
 12. Egyebek
A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa 2022. május 4-én tartott ülésén hagyta jóvá a Küldöttközgyűlés elé terjesztett anyagokat. A Küldöttközgyűlésre szóló meghívót és a fent felsorolt napirendhez tartozó előterjesztéseket 2022. május 10-én kedden továbbítottuk küldötteink részére. A Pénztár minden segítséget megad a résztvevőknek, hogy szabályszerű, határozatképes, eredményes Küldöttközgyűlést tarthassunk.
Egyben szeretnénk tájékoztatni tisztelt tagjainkat, hogy az Önöket képviselő küldöttekről saját mappájukban találnak információkat.

Jó egészséget!
VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár


[ teljes cikk ]
Tájékoztatjuk tisztelt pénztártagjainkat, hogy érvényes és eredményes volt a küldöttválasztás második fordulója. Minden körzetben sikerült küldöttet és pótküldöttet választani.

A Pénztár nevében még egyszer köszönetünket szeretnénk kifejezni a most leköszönő küldötteknek, egyben gratulálunk, és jó munkát kívánunk az újonnan megválasztott küldötteknek, pótküldötteknek!

KörzetKüldöttPótküldött
01Varga Anita RitaKeglevich Nóra
02Vincze-Vanyek BernadetteBárány Enikő
03Tóth ÉvaGazsi Anikó
04Czégel KárolynéHajduné Holló Edit
05Mencz AngélaBaginé Bereczki Gabriella
06Angyalné Kiss Bernadett IbolyaRabi Zoltán
07Hanolné Féhr KrisztinaBartosné Zubor Anikó
08Koósz EmőkeHanol Teréz Zsuzsanna
09Wiedemann ÁkosRing Zsuzsanna
10Örkényi ZoltánBálint István

Budapest, 2022. április 28.

Köszönjük, hogy szavazatának leadásával támogatta a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár munkáját!

Jelölő/Választási Bizottság


[ teljes cikk ]
Tájékoztatjuk tisztelt pénztártagjainkat, hogy a küldöttválasztás első fordulójában egyik jelölt sem kapott elegendő szavazatot, ezért meghirdetjük a második fordulót. A második forduló már a leadott szavazatok számától függetlenül határozatképesnek tekinthető.

Második forduló 2022. április 19. és 26. között

Tagjaink a körzetükre meghirdetett jelöltlista alapján választhatnak küldöttet/pótküldöttet a Pénztár honlapján erre a célra kialakított elektronikus választási felületén a titkos választási kódjuk megadásával. Arról, hogy Ön melyik körzetbe tartozik, a Tagok mappájába belépve, saját fiókjában tájékozódhat.

Kérjük, szavazzon az Önt képviselő küldöttre, pótküldöttre!

Hol találom a titkos választási kódom a számlakivonatomon/adóigazolásomon?

Amennyiben nem találja a papír alapú adóigazolását, a "Tagok mappája - Dokumentumtár" felületen a "2021. évi adóigazolás és egyenlegközlő"-t elektronikus formában is letöltheti.

Budapest, 2022. április 19.

Kérjük, hogy szavazatának leadásával támogassa a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár munkáját!

Jelölő/Választási Bizottság

[ teljes cikk ]
Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy eredményes volt a 2022. március 1. és március 26. között meghirdetett küldött- pótküldöttjelölés. Mind a tíz küldöttválasztó körzetben kellő számú jelölés érkezett. A Jelölő/Választási Bizottság 29 jelölést fogadott el érvényesnek. Az Önök szavazatával 10 küldött és 10 pótküldött választására kerül sor.

Kérjük, szavazzon 2022. április 4-ét követően honlapunkon az Önt képviselő küldöttre, pótküldöttre!

Első forduló 2022. április 4. és április 11. között
Az első fordulóban 2022. április 4. 00:00 órától és 11-e 24:00 óra között lesz aktív a választási felület a VITAMIN Egészség‐ és Önsegélyező Pénztár honlapján. A Küldött személyére a Pénztár honlapján a pénztári azonosító (tagszám, tagkód) megadása után, a Tagok mappájába történő belépéssel, a Küldöttválasztás menüpontban az adóigazolással kézhez kapott titkos választási kód megadásával lehet szavazni. Abban az estben, ha az első forduló eredménytelen lesz valamely körzetben, második fordulóra kerül sor.

Második forduló 2022. április 19. és 26. között
A második fordulóban 2022. április 19. 00:00 órától és 26-a 24:00 óra között lesz aktív a választási felület.

Titkos választás
Tagjaink a körzetükre meghirdetett jelöltlista alapján választhatnak küldöttet, pótküldöttet a Pénztár honlapján erre a célra kialakított elektronikus választási felületén. Arról, hogy Ön melyik körzetbe tartozik, a Tagok mappájába belépve, saját fiókjában tájékozódhat. A második forduló már a leadott szavazatok számától függetlenül eredményesnek tekinthető.

Titkos választási kód
Hol találom a titkos választási kódom a számlakivonatomon/adóigazolásomon?
Amennyiben a papír alapú igazolását nem találja, a "Tagok mappája - Dokumentumtár" felületen a "2021. évi adóigazolás és egyenlegközlő"-t elektronikus formában is elérheti.

Kérjük, hogy szavazatának leadásával biztosítsa képviseletét a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Küldöttközgyűlésében!

Jelölő/Választási Bizottság
[ teljes cikk ]
Tisztelt Pénztártagok!

Az alábbiakban megosztjuk Önökkel a SimplePay levelét, amelyben a honlapunkról indított kártyás tranzakciók teljesítésében tapasztalható - átmeneti - fennakadásról adnak tájékoztatást.

A kellemetlenségekért a bank és szolgáltatója nevében elnézésüket kérjük!

"
Tájékoztatjuk, hogy a 2022.03.07-én beérkezett SimplePay sikeres tranzakciók összegének elszámolását az elfogadó bankunk oldalán fennálló hiba miatt nem tudjuk a mai napon teljesíteni.

A bank szakemberei dolgoznak a probléma elhárításán, a Kereskedői kifizetéseket legkésőbb várhatóan a holnapi napon, 2022.03.10-én teljesítjük.

Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük.

Üdvözlettel,
a SimplePay csapata
Budapest, 2022. március 9.

"


[ teljes cikk ]
Jelölje, illetve válassza meg a pénztár honlapján az Önt képviselő egészségpénztári küldöttet!

Tájékoztatjuk tisztelt pénztártagjainkat, hogy 2022-ben lejár a pénztár küldötteinek 5 éves megbízatása, ezért a májusra tervezett évzáró küldöttközgyűlést megelőzően, teljes körű küldöttválasztást tartunk.


[ teljes cikk ]

Bankkártyás befizetés
Egyéni befizetés teljesítése ill. életmód javító vagy jogszerűtlen igénybevétel visszafizetése bankkártyával
Tagok mappája
Egyenleg lekérdezés, kártya aktiválás és tiltás, személyes adatok...
Szolgáltatók mappája
Internetes zárolás, kifizetési információk...
Szolgáltató keresés