• Miért egészségpénztár?
  20% adójóváírás az egyéni befizetések után cafeteriából fizethető
  mert fontos a megelőzés segítő kéz a bajban
  hiszen semmi sem fontosabb az Ön és családja egészségénél
 • Miért a Vitamin Egészségpénztár?
  alacsony működési levonás az egyik első magyar egészségpénztár
  ingyenes kártya és társkártya gyors és kényelmes ügyintézés
  biztonságos befektetések tőke- és hozamgaranciával
 • Ön tudta?
  két éves lekötés után 10% adójóváírásra jogosult
  ez jóval magasabb, mint a banki lekötések jelenlegi kamatai
  számoljon velünk!
 • Ön tudta?
  A szív és érrendszeri betegségek kockázata
  az 50. életévet követően jelentősen megnő
  A szűrés Vitamin Egészségpénztárból fizethető!
Személyes menü
Hírek, aktualitások

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli március 19-én a Vitamin Egészségpénztár!

Büszkék vagyunk
 • kiemelten tagbarát pénztárunk által ezen idő alatt biztosított, 33 Mrd Ft értéket meghaladó szolgáltatás nyújtására, 
 • törvényes, jogszabálykövető, költséghatékony működésünkre,
 • munkatársaink magas szakmai színvonalon végzett, elkötelezett munkájára.
Köszönjük
 • tagjaink töretlen bizalmát,
 • munkáltatói partnereink támogatását
 • helyi ügyintézőink kiváló munkáját,
 • irányító és ellenőrző testületeink tisztségviselőinek a pénztártagság érdekében végzett, részrehajlás nélküli tevékenységét,
 • küldötteink munkáját, részvételét a döntéshozatalban,
 • szolgáltató partnereink együttműködését


[ teljes cikk ]
Választási hirdetmény
2017-02-10 12:06
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2016. május 27-én a Küldöttközgyűlés által elfogadott Alapszabálya „20. Átmeneti rendelkezések” pontja alapján teljes körű küldöttválasztásra kerül sor. 

Eddigi küldötteink mandátuma az Alapszabály értelmében megszűnik, munkájukat ezúton is köszöni a Pénztár Igazgatótanácsa.

A 2016. évi adóigazolással együtt minden választásra jogosult pénztártag kézhez kapta a választáshoz szükséges titkos választási kódját. Az ezt követően tagsági jogviszonyt létesítő tagjaink részére... [tovább]

[ teljes cikk ]
Tisztelt Pénztártagjaink!

Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Vitamin Egészségpénztár 2017. január 24-én (!) postára adta az adóigazolásokat, erről a borítékon az Országos Logisztikai Központ (OLK) dátumbélyegzője, illetve a Magyar Posta által kiállított számla is tanúskodik. Sajnálatos módon tagjaink jelentős késéssel, többen pedig a mai napig sem kapták kézhez a levelet. Ennek okáról nincs információnk, talán még a karácsonyi csomagokat kézbesítik, vagy csak a tél zord marka tartotta fogságban a postásokat és velük együtt a levélküldeményeinket. Megértő türelmüket a Magyar Posta nevében (is) köszönjük. Tekintettel a postai küldemények jelentős késésére, illetve bizonytalan kézbesítésére a Pénztár ügyvezetése úgy döntött, hogy február hónapban történő igénylés esetén az adóigazolás-egyenlegközlő pótlását díjmentesen, pótdíj megfizetése nélkül biztosítja a tagság részére. Igényüket a vitaminep@vitaminep.hu címen jelezhetik annak az e-mail címnek a megadásával, ahová a dokumentumot küldeni kérik. Az eddig beérkezett pótdíjakat a Pénztár egyéni befizetésként könyveli.
[ teljes cikk ]
Családja egészségügyi, fogászati és gyógyszer kiadásai, gyermeke iskoláztatásának költségei olcsóbban!

Évente hány százezer forintba kerülnek családja (unokától nagyszülőig) egészségügyi, fogászati, gyógyszer és egyéb kiadásai?

Az egészségügyi kiadások (pl.: fogorvos, magánorvos, gyógyszer, szemüveg, gyógyászati segédeszköz) mellett már gyermeke iskoláztatási kiadásait (tankönyv, taneszköz, gyerekruházat), egyetemi vagy főiskolai hallgató tandíját, kollégiumi elhelyezésének díját, sőt, lakáshitele törlesztő részletét is elszámolhatja egészségszámlája terhére.

Ezeket a kiadásokat kifizetheti úgy is, hogy közben növeli jövedelmét!

Akár évi 150 ezer Ft-ot is spórolhat, hiszen minden egyénileg befizetett forint után 20% adókedvezmény jár, évi maximum 150 ezer Ft-ig, az év során befizetett (levont) személyi jövedelemadó előleg erejéig.

Számoljon velünk, megéri!

[ teljes cikk ]
Ezúton tájékoztatjuk a más egészség- és önsegélyező pénztárból a Vitamin Egészségpénztárba átlépő tagjainkat, hogy átvevő pénztárként Pénztárunk levonást nem hajt végre, az átadó pénztár által utalt összeget 100 %-ban jóváírja a pénztártagok egyéni számláján. Az elszámoláson feltüntetett 4 ezer Ft összegű levonás az átadó Pénztár működési tartalékába kerül, abból a Vitamin Egészségpénztár semmilyen formában nem részesül.
 

[ teljes cikk ]
Tisztelt átlépő Pénztártagok!

Szeretnénk tájékoztatni és egyben a hozzánk átlépő tagjaink szíves elnézését kérni az átadó pénztárak késedelmes, hiányos adatszolgáltatása következtében - esetenként több napot is igénybevevő - áthozott egyenleg jóváírás késedelme miatt.

Pénztárunk már korábban felvette a kapcsolatot az átadó pénztárakkal a hozzánk átlépő tagok zavartalan kiszolgálása érdekében. Kértük, hogy az átlépő tagok megtakarításainak átutalásával egy időben a jóváíráshoz szükséges elszámolást is adják át részünkre, mivel az egyéni számlán történő jóváírásra csak az egyező adatszolgáltatás birtokában kerülhet sor. Egyben felajánlottuk informatikai és adminisztrációs támogatásunkat is. Reményeink szerint ezen intézkedések eredményre vezetnek és elhárulnak a Pénztárunktól független akadályok.

Ezúton is köszönjük megtisztelő bizalmukat, melyre a jövőben is számítunk!

További jó egészséget kívánunk!

[ teljes cikk ]
Önsegélyező kisokos
2016-09-01 09:55
Tisztelt Pénztártagjaink!

Tekintettel az önsegélyező szolgáltatások népszerűségére összegyűjtöttük Önöknek a leggyakrabban feltett kérdéseket és válaszokat. Az összefoglaló részletes információkat tartalmaz a 2016-ban bevezetett új szolgáltatásokról, bízunk benne, hogy megkönnyítjük vele Önnek az igénybevétellel járó adminisztrációt. A dokumentum elérhető a Pénztár működése -> Önsegélyező kisokos menüpontban.

Természetesen a Pénztár központi elérhetőségein továbbra is készséggel válaszolunk a személyes kérdéseire.

További jó egészséget kívánunk!

[ teljes cikk ]
ingyenes kártya ingyenes társkártya alacsony működési levonás bővített szolgáltatások

Tisztelt Pénztártagjaink !

Örömmel tapasztaltuk, hogy Pénztárunk egészség- és önsegélyező pénztárrá alakulása óta ügyfélszolgálatunkat egyre több tagunk keresi meg telefonon vagy e-mailben, hogy más önkéntes egészség- és önsegélyező pénztárnál lévő megtakarításait szeretné áthozni a Vitamin Egészségpénztárba.

A gyors és gördülékeny ügyintézés érdekében ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket az átlépéssel kapcsolatos teendőkről:
 • Pénztártagjaink - amennyiben más pénztárban meglévő megtakarításaikat kívánják áthozni Pénztárunk kezelésébe - a TNY_18 - Átlépési nyilatkozat kitöltésével jelezhetik szándékukat. A nyomtatvány honlapunkról letölthető: Űrlapok, nyomtatványok. A kitöltött, aláírt nyomtatvány kérjük helyi ügyintézőjüknél leadni, vagy a Pénztárhoz postai úton eljuttatni szíveskedjenek.
 • Amennyiben Pénztárunk megkapta a szükséges nyilatkozatot, azt a Befogadó nyilatkozattal együtt megküldi az Ön korábbi egészség vagy önsegélyező pénztárába/önsegélyező pénztárába ügyintézés céljából. Önnek ezzel kapcsolatban további teendője nincs. A törvényi előírások szerint a másik egészség- vagy önsegélyező pénztár az iratok megérkezését követő 15 napon belül köteles elszámolni és a szabadon felhasználható egyéni számláján lévő összeget az esetleges lekötésekkel együtt, a kilépési díjjal csökkentve, a Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztárba átutalni.
A másik egészségpénztárból/önsegélyező pénztárból átutalt összeg teljes egészében az Ön számlájára kerül, azt egyéb levonás (belépési díj, működési költség, stb.) nem terheli.

Esetleges kérdéseikkel forduljanak bizalommal helyi ügyintézőjükhöz, vagy a Pénztár központi ügyfélszolgálatához.

Pénztárunkban a kártya és a társkártya igénylés továbbra is ingyenes!

Ezúton is köszönjük Pénztárunk iránti bizalmukat!

[ teljes cikk ]

Tisztelt Pénztártagjaink!


Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Vitamin Egészségpénztár Küldöttközgyűlése 2016. május 27-én elfogadta az Alapszabály módosításai között a Pénztár Egészség- és Önsegélyező Pénztárrá alakulását. A Pénztár új neve VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár. Fontos információ, hogy Pénztárunk rövidített neve maradt Vitamin Egészségpénztár, így reményeink szerint elkerülhetőek lesznek a számla rossz névre történő kiállításából származó kellemetlenségek.

Az Alapszabály további módosítása volt az igénybe vehető szolgáltatások körének bővítése önsegélyező tevékenységgel. Az új szolgáltatások bevezetésének a célja a szolgáltatási paletta bővítése, melynek révén Pénztárunk még szélesebb körben segítheti a tagok családi kiadásainak finanszírozását. 


[ teljes cikk ]

Tagok mappája
Egyenleg lekérdezés, kártya aktiválás és tiltás, személyes adatok...
Szolgáltatók mappája
Internetes zárolás, kifizetési információk...
Szolgáltató keresés