• Miért egészségpénztár?
  20% adójóváírás az egyéni befizetések után cafeteriából fizethető
  mert fontos a megelőzés segítő kéz a bajban
  hiszen semmi sem fontosabb az Ön és családja egészségénél
 • Miért a Vitamin Egészségpénztár?
  alacsony működési levonás az egyik első magyar egészségpénztár
  ingyenes kártya és társkártya gyors és kényelmes ügyintézés
  biztonságos befektetések tőke- és hozamgaranciával
 • Ön tudta?
  két éves lekötés után 10% adójóváírásra jogosult
  ez jóval magasabb, mint a banki lekötések jelenlegi kamatai
 • Ön tudta?
  A szív és érrendszeri betegségek kockázata
  az 50. életévet követően jelentősen megnő
  A szűrés Vitamin Egészségpénztárból fizethető!
Személyes menü
Hírek, aktualitások
Az év végéhez közeledve - ha erre lehetőségük van - érdemes megfontolni többlettagdíj befizetését a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztárba.

Mire kell figyelni a befizetés indítása előtt?

Egészség- és önsegélyező, valamint nyugdíjpénztári tagság esetén össze kell adni a saját és munkáltatói befizetések éven belüli összegét.
Ha ez nem haladja meg a 750.000 forintot, akkor az adó-visszatérítés maximális kihasználása érdekében a különbözet egészségpénztári befizetése az egyik legjobb családi befektetés lehet.

*Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a befizetés előtt tájékozódjon az szja-visszatérítés Önt érintő, 2021-es szabályairól!

Hogyan lehet könnyen, gyorsan, olcsón befizetni a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező pénztárba?
 • A VITAMIN EÖP honlapjáról indított bankkártyás fizetéssel
 • Banki átutalással (internet, bankfiók)

A VITAMIN EÖP bankszámlaszáma: 10700024-04451202-51100005

Az átutalás közlemény rovatában kérjük megadni nevét és tagszámát.

Jó egészséget kívánva!

VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár

[ teljes cikk ]
A 2020-ban kiállított készpénzes számláinak beküldési határideje ez év végén lejár. Amennyiben rendelkezik ilyen készpénzfizetéses számlával, és egyéni számláján elegendő fedezet áll rendelkezésre a számlák kifizetéséhez, már novemberben küldje azokat postafiókos címünkre (Vitamin Egészségpénztár 1301 Budapest, Pf.: 32.).

Amennyiben a számlák kifizetésére nincs elegendő fedezet az egyéni számláján, akkor kérjük, hogy a számlák postára adását megelőzően fizesse be a pénztárba a szükséges összeget, ha erre lehetősége van!

A 2020-as keltezésű számlák beérkezésének végső határideje 2021. december 28.

Év végére tervezett többletbefizetéseit is mihamarabb indítsa el:
 • honlapunkon a Bankkártyás befizetés menüpontban. Felhívjuk figyelmét, hogy a befizetett összeg az átutalást követő harmadik banki munkanaptól használható fel. A befizetés tárgyévi könyvelése akkor a legbiztonságosabb, ha legkésőbb 2021.12.23-ig megtörténik az utalás indítása. A később indított befizetések tárgyévben történő beérkezéséért a Pénztár nem tud felelősséget vállalni.
 • saját banki felületről indított átutalással. Az utolsó átutalás napja (banki munkanapon belül) 2020.12.31.

Számlái elszámolásával kapcsolatos kérdéseire e-mailben (vitaminep@vitaminep.hu) vagy munkaidőben telefonon (06-1-304-2278) állunk rendelkezésére.

Jó egészséget kívánva!

VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár

[ teljes cikk ]Vegyen részt nyereményjátékunkon és "2021-ben is a Vitamin Egészség- és Önsegélyező pénztár hozza a karácsonyi ajándékot"

A nyereményjátékban való részvételhez fizessen be 100.000 Ft tagdíjat 2021. november 5. és 2021. december 10. között.
A játékban azok is részt vehetnek, akiknek 2021. december 10-ig 750.000 Ft, vagy azt meghaladó befizetésük volt az egyéni számlájukra.


A részvételhez regisztráció szükséges!

A regisztráció elvégzése előtt kérjük, hogy olvassa el a Részvételi szabályzatot és az Adatvédelmi irányelveket.
A sikeres regisztrációhoz szíveskedjék megadni a következő oldalon kért adatokat és elfogadni a Részvételi szabályzatot, valamint az Adatvédelmi irányelveket.
[ teljes cikk ]
Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy a Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2021. szeptember 30-án határozatképes és eredményes tisztújító küldöttközgyűlést tartott. A küldöttközgyűlés résztvevői köszönetüket fejezték ki a leköszönő testületek tagjainak, elnökeinek az esetenként több évtizedes munkáért. A Jelölő Bizottság által előterjesztett személyi javaslatok alapján a küldöttközgyűlés az alább felsorolt tisztségviselőket választotta meg ötéves időtartamra:

Igazgatótanács:
Dr. Pongrácz Dóra - elnök
Dombi Jenő
Eklics Gyöngyi
Kiss László
Ruffné Márkus Kinga

Ellenőrző Bizottság:
Sipos Sándor - elnök
Dr. Hamar Edina
Dr. Katona Kolos

Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár
[ teljes cikk ]
Tájékoztatjuk tisztelt pénztártagjainkat, hogy a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsi és Ellenőrző Bizottsági tagságának ötéves megbízatása a 2021. május 27-én megtartott Küldöttközgyűléssel lejárt. A járványhelyzetre tekintettel a tisztújítást – a személyes jelenléttel megtartható - 2021. szeptember 30–ra összehívni tervezett Küldöttközgyűlés napirendjére vettük fel.

TÁJÉKOZTATÓ JELÖLTÁLLÍTÁSRÓL


[ teljes cikk ]
2021. május 27-én elektronikus eszköz igénybevételével tartotta meg határozatképes és eredményes küldöttközgyűlését a Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár.

A tagság összességét 65,86 % szavazattal képviselték a küldöttközgyűlésre bejelentkezett és azonosított küldöttek.
A küldöttközgyűlés napirendjén:
- a testületek 2020-as beszámolója (Igazgatótanács, Ellenőrző Bizottság, könyvvizsgáló)
- a Pénztár 2020. évi beszámolója
- a Pénztár 2021-23 és 2022-24 közötti pénzügyi tervei
- a Pénztár átfogó ellenőrzéséről szóló MNB határozatban foglaltak ismertetése
- Alapszabály módosítása
- vezető testületek tagjainak díjazása szerepelt.

Az előterjesztéseket a tagság képviseletében eljáró küldöttek egyhangúan elfogadták.

A Pénztár Igazgatótanácsa a pénztári működés hatékonyságának növelésére, és így a Pénztár stabilitásának, hosszú távú működésének biztosítására, a tagsági kötelezettségeket teljesítő tagok védelmére vonatkozó, átfogó és a pénztár minden területére kiterjedő javaslatcsomagot terjesztett elő jóváhagyásra a küldötteknek. A küldöttközgyűlés jóváhagyta:
- az irányító testületek létszámának csökkentését
- az általános piaci gyakorlatot követő, de az átlag alatt maradó egészségpénztári kártyadíj bevezetését
- a belépési díj, illetve a tagdíjbefizetések sávos felosztásának módosítását.

VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár


[ teljes cikk ]
Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy a soron következő Küldöttközgyűlést 2021. május 27-én 10.00 órakor, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartjuk.

A Küldöttközgyűlés napirendjén az alábbi témák szerepelnek:

1. Beszámoló a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának 2020. évi tevékenységéről
2. Beszámoló a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2020. évi tevékenységéről
3. Független könyvvizsgálói jelentés
4. A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2020. évi Beszámolója (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő Melléklet, Üzleti jelentés, Biztosításmatematikai statisztikai jelentés)
5. Tájékoztató az MNB által lefolytatott átfogó ellenőrzésről, a Határozat ismertetése
6. Tájékoztató az Igazgatótanács működési tartalék növelését célzó intézkedései javaslatairól
7. Az Alapszabály módosítása
8. A Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2021-2023. évekre vonatkozó pénzügyi tervének módosítása
9. A Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2022-2024. évekre vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása
10. Munkáltatói szerződések jóváhagyása
11. A tisztségviselők díjazásának megállapítása
12. Egyebek

A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa 2021. május 6-án tartott ülésén hagyta jóvá a Küldöttközgyűlés elé terjesztett anyagokat. Az Eljárásrendet és az elektronikus eszköz használatát részletesen bemutató tájékoztatónkat már megkapták küldötteink. A Küldöttközgyűlésre szóló meghívót és a fent felsorolt napirendhez tartozó előterjesztéseket 2021. május 12-én szerdán továbbítjuk küldötteink részére. A Pénztár minden segítséget megad a résztvevőknek, hogy szabályszerű, határozatképes, eredményes Küldöttközgyűlést tarthassunk. Ennek érdekében a Pénztár választása a Zoom professional-ra esett, amely biztosítja a kép és hang egyidejű közvetítését, a küldöttek korlátozásmentes, valós idejű kommunikációját, a gördülékeny szavazást, a Küldöttközgyűlés közel ötven résztvevőjének beazonosítását és a gyűlésen elhangzottak rögzítését.

Egyben szeretnénk tájékoztatni tisztelt tagjainkat, hogy az Önöket képviselő küldöttekről saját mappájukban találnak információkat.

Jó egészséget!
VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár

[ teljes cikk ]
Tisztelt Pénztártagunk!

Igazodva az MNB informatikai ajánlásában foglaltakhoz a Pénztár erős jelszó alkalmazását vezeti be az internetes felületre történő bejelentkezéshez. A jelszóval szemben elvárt követelmények:
- legalább 12 karakter hosszú
- kötelezően tartalmaznia kell legalább egy kisbetűt, egy nagybetűt, egy számot és egy egyéb karaktert (pl. pont, felkiáltójel vagy aláhúzás)

Példa egy helyes jelszóra: VITamin1234!

Kérjük a bejelentkezést követően a Tagok mapppája -> Jelszó változtatás menüpontban cserélje le a jelszavát az új szabályoknak megfelelően legkésőbb 2021. május 25. 20:00 óráig! Amennyiben ezt a határidőig nem teszi meg a Pénztár automatikusan új jelszót fog generálni Önnek, és ezt követően az Elfelejtett jelszó linken keresztül tud új jelszót megadni.

Az erős jelszó alkalmazása az Ön személyes adatainak erősebb védelmét szolgálja!

Jó egészséget kívánva!

VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár
[ teljes cikk ]
A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa és Ellenőrző Bizottsága testületi ülésen tárgyalta meg a határozat megállapításait. Az Igazgatótanács jóváhagyta az ügyvezetés által előterjesztett, javító intézkedéseket tartalmazó tervet. A határozat ide kattintva érhető el.

[ teljes cikk ]
Tisztelt Pénztártagunk!

Tájékoztatjuk, hogy a 2021.02.19-én (péntek) 07:00 és 09:00 óra között az informatikai rendszerünk fejlesztését és karbantartását végezzük, mely időszakban szolgáltatás kiesés várható a Pénztár internetes elérése és az egészségkártyákkal történő fizetések esetén.

Köszönjük szíves türelmüket és megértésüket!

Üdvözlettel,

Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár
[ teljes cikk ]

Bankkártyás befizetés
Egyéni befizetés teljesítése ill. életmód javító vagy jogszerűtlen igénybevétel visszafizetése bankkártyával
Tagok mappája
Egyenleg lekérdezés, kártya aktiválás és tiltás, személyes adatok...
Szolgáltatók mappája
Internetes zárolás, kifizetési információk...
Szolgáltató keresés