• Miért egészségpénztár?
  20% adójóváírás az egyéni befizetések után cafeteriából fizethető
  mert fontos a megelőzés segítő kéz a bajban
  hiszen semmi sem fontosabb az Ön és családja egészségénél
 • Miért a Vitamin Egészségpénztár?
  alacsony működési levonás az egyik első magyar egészségpénztár
  ingyenes kártya és társkártya gyors és kényelmes ügyintézés
  biztonságos befektetések tőke- és hozamgaranciával
 • Ön tudta?
  két éves lekötés után 10% adójóváírásra jogosult
  ez jóval magasabb, mint a banki lekötések jelenlegi kamatai
 • Ön tudta?
  A szív és érrendszeri betegségek kockázata
  az 50. életévet követően jelentősen megnő
  A szűrés Vitamin Egészségpénztárból fizethető!
Személyes menü
Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartja meg soron következő Küldöttközgyűlését a Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2020-09-25 00:30

Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy a soron következő Küldöttközgyűlést 2020. október 8-án 10.00 órakor, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartjuk.

A Küldöttközgyűlés napirendjén az alábbi témák szerepelnek:

1. A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ellenőrző Bizottságának jelentése
2. A független könyvvizsgáló jelentése
3. A Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2020-2022. évekre vonatkozó pénzügyi tervének módosítása
4. A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Alapszabályának módosítása
5. A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási Szabályzatának módosítása
6. Könyvvizsgáló választás a 2021-2025 évekre
7. Egyebek


A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa 2020. szeptember 23-án tartott ülésén hagyta jóvá a Küldöttközgyűlés elé terjesztett anyagokat. A Küldöttközgyűlésre szóló meghívót 2020. szeptember 23-án szerdán továbbítottuk küldötteink részére. Az előterjesztéseket elektronikus úton küldtük meg küldötteink részére. A Pénztár minden segítséget megad a résztvevőknek, hogy szabályszerű, határozatképes, eredményes Küldöttközgyűlést tarthassunk a Zoom professional segítségével, amely biztosítja a kép és hang egyidejű közvetítését, a küldöttek korlátozásmentes, valós idejű kommunikációját, a gördülékeny szavazást, a Küldöttközgyűlés közel ötven résztvevőjének beazonosítását és a gyűlésen elhangzottak rögzítését.

Egyben szeretnénk tájékoztatni tisztelt tagjainkat, hogy az Önöket képviselő küldöttekről saját mappájukban találnak információkat.

Jó egészséget!
VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár

Bankkártyás befizetés
Egyéni befizetés teljesítése ill. életmód javító vagy jogszerűtlen igénybevétel visszafizetése bankkártyával
Tagok mappája
Egyenleg lekérdezés, kártya aktiválás és tiltás, személyes adatok...
Szolgáltatók mappája
Internetes zárolás, kifizetési információk...
Szolgáltató keresés