• Miért egészségpénztár?
  20% adójóváírás az egyéni befizetések után cafeteriából fizethető
  mert fontos a megelőzés segítő kéz a bajban
  hiszen semmi sem fontosabb az Ön és családja egészségénél
 • Miért a Vitamin Egészségpénztár?
  alacsony működési levonás az egyik első magyar egészségpénztár
  kedvező árú kártya és társkártya gyors és kényelmes ügyintézés
  biztonságos befektetések tőke- és hozamgaranciával
 • Ön tudta?
  két éves lekötés után 10% adójóváírásra jogosult
  ez jóval magasabb, mint a banki lekötések jelenlegi kamatai
 • Ön tudta?
  A szív és érrendszeri betegségek kockázata
  az 50. életévet követően jelentősen megnő
  A szűrés Vitamin Egészségpénztárból fizethető!
Személyes menü
Elszámolási rend
Számlázással, számlákkal kapcsolatos tudnivalók

Számlázási adatok:

Számlázási cím: 1023 Budapest, Bécsi út 4.
Levelezési cím: 1301 Budapest, Pf. 32.
Bankszámlaszám: CIB Bank Rt. 10700024 – 04451202 - 51100005
Adószám: 18085246-1-41

Felhívjuk figyelmüket, hogy csak eredeti vagy számla másolat (az eredet példányok megőrzése (ellenőrzés elévüléséig-8 évig) a Pénztártag feladata) számla fogadható el; nyugta, adóügyi bizonylat, blokk, előlegszámla nem.

Készpénzes vásárlás esetén a pénztártag, kártyás fizetés esetén a Szolgáltató küldi be a Pénztárba a számla eredeti példányát.


Szolgáltatási igények benyújtása a Pénztártag által

Kérjük, hogy készpénzes fizetés esetén mindig ÁFÁ-s számlát kérjen! A számlán fel kell tüntetni a termék/szolgáltatás megnevezését. Kérjük, minden esetben ellenőrizze a számla kitöltésének helyességét. Ha bizonytalan a számla elszámolhatóságát illetően, kérjük vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal.

A készpénzes számlákat a " TNY_05 SZÁMLAKÍSÉRŐ IGÉNYLŐLAP egészségpénztári szolgáltatás ellenértékének kifizetéséhez" elnevezésű nyomtatvány csatolásával kell beküldeni (a nyomtatvány a honlapról letölthető, az ügyfélszolgálaton igényelhető, szükség szerint másolható) a Vitamin Egészségpénztár címére. Feltétlenül szükséges az igénybejelentőt aláírni.

A Pénztár szolgáltatás-igénylések céljából számlákat és egyéb dokumentumokat csak a tárgyévben ki-állított és legkésőbb a tárgyévet követő december hónap 31. napjáig a Pénztárhoz beérkezett bizony-latok alapján fogad el.

A szolgáltatás-igénylés időpontjában a Szolgáltatási Szabályzatban leírt feltételek meglétének hiánya miatt ki nem fizethető készpénzes szolgáltatásokat a Pénztár a beérkezést követően az alábbiak szerint kezeli:
 1. Hiánypótlás: Amennyiben a pénztártag által beküldött számla elszámolásához hiányzik valamilyen kötelező melléklet (pl.: Számlakísérő, átutalásos,csekkes,kuponos,EU utalványos kifizetést igazoló banki dokumentum, szolgáltatásra jogosultak névsora) az ügyintéző – e-mailben vagy postai úton – felveszi a kapcsolatot a pénztártaggal, és kéri az iratok pótlását. Amennyiben a hiánypótlás 30 napon belül nem történik meg, a Pénztár a pénztártag TNY05 Számlakísérő Igénylőlap 5. pontjában tett rendelkezése alapján (visszaküldés, archiválás) kezeli a számlát. 
 2. Fedezethiány: Abban az esetben, ha a pénztártag a TNY05 Számlakísérő igénylőlap 4. pontjában jelzi, hogy részteljesítést nem kér, és az egyéni számla egyenlege nem nyújt fedezetet a számla ellenértékének maradéktalan kifizetésére, a Pénztár 60 napig őrzi a számlát. Amennyiben a fedezethiány 60 napon túl is fennáll, a Pénztár a pénztártag TNY05 Számlakísérő Igénylőlap 5. pontjában tett rendelkezése alapján (visszaküldés, archiválás) kezeli a számlát. 
 3. Szolgáltatási szerződés hiánya: A Pénztárba beérkező szolgáltatási szerződésben nem álló szolgáltatók által kiállított készpénzes számlák esetén az ügyintéző levélben keresi meg a szolgáltatót szerződéskötés céljából a tag egy-idejű tájékoztatása mellett, megteremtve a tag segítő intézkedésének lehetőségét is. Amennyiben a szolgáltató a szerződés megküldésének időpontjától számított 60 napon belül nem válaszol, a Pénztár a pénztártag TNY05 Számlakísérő Igénylőlap 5. pontjában tett rendelkezése alapján (visszaküldés, archiválás) kezeli a számlát. Az egészségügyi szolgáltatók közül a Pénztár kizárólag azokkal köt szerződést, akik rendelkeznek érvényes ANTSZ engedéllyel és felelősségbiztosítással. 
 4. Hibás számla: A tag által elszámolásra beküldött hibás készpénzes számlákat (pl.: vevő, kibocsátó adatai helytelenek, el nem számolható termék szerepel a számlán, számla összege hibás, érvénytelen 2008-ban lejárt sorszámozású számla) a Pénztár a pénztártag TNY05 Számlakísérő Igénylőlap 5. pontjában tett rendelkezése alapján (visszaküldés, archiválás) kezeli a számlát. 

Számlakiállítás készpénzes fizetés esetén

Engedje meg, hogy megismertessük Önnel a számla kiállításának módjait, és az azon feltüntetendő adatokat, hogy ezzel is megkönnyítsük dolgát, amikor fizetésre kerül a sor.

Készpénzes fizetés esetén
A szolgáltató a tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás nyújtásáról / termék értékesítéséről vagy bérbeadásáról/ a számviteli törvény előírásainak megfelelő forint készpénzes számlát ad Önnek, amelynek tartalmi kellékei:

Vevő:
Vitamin Egészségpénztár
1023 Budapest, Bécsi út 4.
Pénztártag neve és azonosítója

Az azonosítója a tagsági okiratszám vagy az adóazonosító jel lehet.

Amennyiben kedvezményezettje vásárol, úgy a vevő helyén az igénybevevő nevét és azonosítóját kell feltüntetnie, továbbá a könnyebb és pontosabb beazonosítás érdekében, kérjük, amennyiben Ön pénztártag és kedvezményezett is egyben, hogy a számlán tüntesse fel milyen minőségben kívánja igénybe venni a szolgáltatást. Pénztártag esetén okirat számát, nevét. Kedvezményezett esetén pedig az előzőeknek megfelelően a számla benyújtójának nevét, tagi azonosítóját plusz a kedvezményezett nevét és TAJ számát.

Vitamin Egészségpénztár
1023 Budapest, Bécsi út 4.
Kedvezményezett neve és azonosítója


A számla kiállítója nevét, címét, adószámát fogja feltüntetni, valamint keltezi és aláírással látja el a dokumentumot.

A számlán meg kell neveznie a terméket vagy szolgáltatást és annak minősítését,besorolását (VTSZ,SZJ,CE…), és annak mennyiségét, az Áfa-t nem tartalmazó egységárát, nettó árát, Áfa kulcsát, az Áfa összegét és az esetleges engedményekkel csökkentett bruttó összeget.

Az így kiállított számlát Ön személyesen juttathatja el az Egészségpénztár Ügyfélszolgálatára (1023 Budapest,Bécsi út 4.) vagy postai úton küldheti el az Egészségpénztár postacímére (1301 Budapest, Pf: 32.), vagy a www.vitaminep.hu oldalon a tagok mappájába belépve a dokumentumtárba tudja feltölteni. Ebben az esetben, mivel Ön a számláit elektronikusan küldte be, az eredet példányok megőrzése (ellenőrzés elévüléséig-8 évig) az Ön feladata.

A készpénzes számlákat a "TNY_05 SZÁMLAKÍSÉRŐ IGÉNYLŐLAP egészségpénztári szolgáltatás ellenértékének kifizetéséhez”, a táppénzkiegészítéssel kapcsolatos igényeket a "TNY_07 IGÉNYLŐLAP KIESŐ JÖVEDELEM PÓTLÁSÁRA" elnevezésű nyomtatvány csatolásával kell beküldeni (a nyomtatvány a honlapról letölthető, az ügyfélszolgálaton igényelhető, szükség szerint másolható) a Pénztár címére.

Az igénybejelentő nyomtatványon fel kell tüntetni a pénztártag azonosításához szükséges adatokat! Feltétlenül szükséges az igénybejelentőt aláírni!

A Pénztár szolgáltatás-igénylések céljából számlákat és egyéb dokumentumokat csak a tárgyévben ki-állított és legkésőbb a tárgyévet követő december hónap 31. napjáig a Pénztárhoz beérkezett bizony-latok alapján fogad el.
Készpénzes vásárlások esetén a tagnak lehetősége van a 2.2 pont szerint adóköteles szolgáltatás kifizetéséről történő nyilatkozatra. A nyilatkozat a TNY_05 SZÁMLAKÍSÉRŐ IGÉNYLŐLAP egészségpénztári szolgáltatás ellenértékének kifizetéséhez nyomtatványon a megfelelő rész kitöltésével tehető meg. A számlakifizetés legkisebb összege 1.000 Ft, ami több számlából is összetevődhet.

Az Egészségpénztár a beérkezett készpénzes (tag által készpénzben kifizetett) számlákat az érvényes jogszabályok előírásainak figyelembe vételével tartalmi és alaki szempontból ellenőrzi. A készpénzes számlák ellenértékét a Pénztár a tag által megadott bankszámlaszámra utalja át a számla elszámolásra történő hiánytalan benyújtását követően legkésőbb 15 munkanapon belül. Amennyiben hiánypótlás válik szükségessé, vagy a számlát javítani szükséges, úgy a 15 napos határidő az utolsó dokumentum, illetve a hibátlan számla beérkezésének napjától értendő. Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Pénztár minden hét első munkanapján teljesíti a megelőző hét szerdáig beérkezett hibátlan és hiánytalan kifizetési igényeket. Ennek megfelelően kérjük, hogy számláikat a mielőbbi kifizetés érdekében folyamatosan juttassák el a Pénztárhoz.

Csak az általános bizonylati elveknek megfelelően kiállított, javított, helyesbített számla fogadható el.

Ha felmerül annak gyanúja, hogy a számlát illetéktelen személy javította, a számla kifizetését vissza kell utasítani.

A szolgáltatás igénylésekkel kapcsolatos hiánypótlásokra a felszólítás, valamint a nem elszámolható szolgáltatás igénylések a beküldő részére történő visszaküldése a számla státuszának megállapítását követő 30 napon belül történik.

Ha a Pénztár a számlaellenőrzés során el nem számolható terméket, szolgáltatást talál, akkor jogosult:
 • a készpénzes számla kifizetését nem teljesíteni, a ki nem fizetett számlát kísérő levéllel a tag részére visszaküldeni,
 • a készpénzes számlában szereplő, el nem számolható tételeket megállapítani és azok ellenértékét nem kifizetni (az elszámolható termékek értékét kifizeti).

Szolgáltatás igénybevételre a Pénztár részkifizetést csakis a tag írásos kérelme alapján teljesít. Ennek igénylésére a TNY_05 SZÁMLAKÍSÉRŐ IGÉNYLŐLAP egészségpénztári szolgáltatás ellenértékének kifizetéséhez nyomtatványon van lehetőség. Részkifizetés esetén a szolgáltatás el nem számolt összegére a pénztártag később nem tarthat igényt. Amennyiben a számla összege meghaladja az egyéni számla aktuális egyenlegét, a Pénztár kifizetést nem teljesít mindaddig, amíg az egyéni számla összege nem fedezi az igényt. E szabályozás alól kivétel az előlegszámla illetve a hozzá kapcsolódó végszámla. Mindkét esetben az elbírálás egyedileg történik meg.

Egészségkártyával történt szolgáltatás igénybevétel (átutalásos, Szolgáltató részére fizetendő számla) esetén ha a Pénztár a számlaellenőrzés során el nem számolható terméket, szolgáltatást talál, akkor az alábbiak szerint jár el:
a számlán szereplő termékek, szolgáltatások, ellenértékét a Pénztár a szabályos számla ellenében a szolgáltatónak átutalja, az el nem számolható szolgáltatások (termékek) ellenértékét a tag egyéni számláján jogosulatlan szolgáltatásként nyilvántartja. A jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatás igénybevételről a pénztár évente kétszer (május 31. illetve november 30. fordulónappal) írásban értesíti a tagot. A tag vagy visszafizeti a jogosulatlan szolgáltatást (ekkor az összeg 100%-ban visszakerül egyéni számlájára), vagy a Pénztár az összeget az adóévről kiállított jövedelemigazolásban feltünteti. A tagnak ekkor SZJA és EHO fizetési kötelezettsége keletkezik és önadózóvá válik.

A Pénztár a szolgáltatás teljes értékét csak akkor téríti meg a Pénztártag részére, ha a szolgáltatás értéke a Pénztártag egyéni egészségszámláján rendelkezésre áll.


Adóköteles életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások elszámolása

Az adóköteles életmódjavító szolgáltatások körébe tartozó szolgáltatások igénybevétele esetén a pénztártagnak az összevont adóalapba tartozó jövedelme keletkezik, melyet SZJA fizetési kötelezettség terhel.

A Pénztár az adóköteles életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásokról kiállított készpénzfizetési számla ellenértékét akkor téríti meg a tag részére, ha a tag ezt a TNY_05 SZÁMLAKÍSÉRŐ IGÉNYLŐLAP egészségpénztári szolgáltatás ellenértékének kifizetéséhez nyomtatványon írásban kéri. A nyilatkozat a már elszámolt, kifizetett számlák tekintetében nem módosítható. A nyilatkozat a honlapról letölthető vagy az ügyfélszolgálaton igényelhető.

Kártyás vásárlás esetén a Pénztár évente két alkalommal, május 31. és november 30. fordulónappal levélben felhívja a tag figyelmét az életmódjavító szolgáltatás adókötelezettségére. A pénztártagnak lehetősége van adóéven belül a szolgáltatás ellenértékét visszatéríteni. Visszatérítés esetében adófizetési kötelezettsége nem keletkezik, a visszafizetett összeget a Pénztár a tag egyéni számláján levonás nélkül jóváírja.

Életmódjavító szolgáltatás egészségkártyás igénybevétele esetén a pénztártagnak SZJA fizetési kötelezettsége keletkezik, melyet éves adóbevallásában kell rendeznie a NAV felé. Az adóköteles szolgáltatások összegét a Pénztár az adóigazoláson feltünteti.

Az adófizetési kötelezettség akkor is a pénztártagot terheli, ha a szolgáltatást közeli hozzátartozója vette igénybe.


Jogalap nélküli szolgáltatások igénybevétele egészségkártyás vásárlás esetén

Jogalap nélkül igénybe vett szolgáltatásnak minősülő szolgáltatás:
 • amelynek nyújtását, igénybevételét jogszabály nem teszi lehetővé; 
 • a Pénztár alapszabályában nem szereplő szolgáltatás; 
 • amely igénybevehetőségéhez előírt jogszabályi és/vagy pénztári alapszabályi feltétel(ek) nem teljesül(nek) – ideértve a szolgáltatás megkezdését, illetve folyósításának tartamát; 

A szolgáltatások jogalap nélkül történő igénybevételének anyagi következményeit az azt igénybevevő tag viseli.

Az Szja tv. 1. számú mellékletének 6.5 pontja alapján a jogalap nélkül igénybevett szolgáltatások nem élveznek adómentességet, ezért egyéb jövedelemnek minősülnek és az adót a tagnak meg kell fizetni utána.

A Pénztár a jogosulatlan szolgáltatás igénybevételről a tagjait évente két alkalommal, május 31. és november 30. fordulónappal értesíti és kezdeményezi az eredeti állapot helyreállítását és a jogosulatlan kifizetés visszatérítését. Az eredeti állapot helyreállítását kezdeményező levélben felhívja a pénztártag figyelmét, hogy az eredeti állapot helyreállítása hiányában az adókötelezettséget teljesíteni kell. Az eredeti állapot helyreállítására adóéven belül van lehetőség. Az eredeti állapot helyreállítását eredményező tagi befizetés adókedvezmény alapjaként nem vehető figyelembe, és ameddig arra nem kerül sor, addig valamennyi, az adózási folyamat adott stádiumában az adózót terhelő kötelezettséget teljesíteni kell. Ha az értesítésben megadott határidőig a pénztártag a jogalap nélküli szolgáltatás összegét visszafizeti, vagy a bizonylatok hiányát (hiányzó orvosi javaslat, nem bejelentett szolgáltatásra jogosult) időben pótolja, úgy az adóköteles jövedelem kivezetésre kerül. Visszafizetés idejének átutalás esetén is, postai készpénzes befizetésnél is a Pénztár bank-számláján történt jóváírás napját kell tekinteni. Határidő után beérkezett befizetést a Pénztár nem tud fi-gyelembe venni.

A visszafizetett összeg - levonás nélkül - a Pénztártag egyéni számlájára kerül, s ismételten felhasználható.


Az adó- és szociális hozzájárulás kötelezettségek az egyes jogcímeknél:

Szolgáltatás megnevezése SZJA Szociális hozzájárulás Összes teher
Életmódjavító szolgáltatás 15% nem terheli 15%
Jogalap nélküli szolgáltatás 12,75% 14,88% 27,63%
Kilépés miatti kifizetés 12,75% 14,88% 27,63%
Adomány 12,75% 14,88% 27,63%Bankkártyás befizetés
Egyéni befizetés teljesítése ill. életmód javító vagy jogszerűtlen igénybevétel visszafizetése bankkártyával
Tagok mappája
Egyenleg lekérdezés, kártya aktiválás és tiltás, személyes adatok...
Szolgáltatók mappája
Internetes zárolás, kifizetési információk...
Szolgáltató keresés