• Miért egészségpénztár?
  20% adójóváírás az egyéni befizetések után cafeteriából fizethető
  mert fontos a megelőzés segítő kéz a bajban
  hiszen semmi sem fontosabb az Ön és családja egészségénél
 • Miért a Vitamin Egészségpénztár?
  alacsony működési levonás az egyik első magyar egészségpénztár
  kedvező árú kártya és társkártya gyors és kényelmes ügyintézés
  biztonságos befektetések tőke- és hozamgaranciával
 • Ön tudta?
  két éves lekötés után 10% adójóváírásra jogosult
  ez jóval magasabb, mint a banki lekötések jelenlegi kamatai
 • Ön tudta?
  A szív és érrendszeri betegségek kockázata
  az 50. életévet követően jelentősen megnő
  A szűrés Vitamin Egészségpénztárból fizethető!
Személyes menü
Küldöttválasztás 2022 2022-03-02 16:01

Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy 2022-ben lejár a pénztár küldötteinek 5 éves megbízatása, ezért a májusra tervezett évzáró küldöttközgyűlést megelőzően, teljes körű küldöttválasztást kell tartanunk. A Pénztár tagjai, Igazgatótanácsa nevében megköszönjük küldötteink munkáját, egyben arra bíztatjuk őket, hogy induljanak újra a választáson.

Küldöttek jelölése 2022. március 2 és március 26. között

Minden pénztártagunknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy induljon a küldöttválasztáson, illetve az őt képviselő küldöttet jelöljön. Az érvényes jelöléshez a „NYILATKOZAT önkéntes pénztári küldötti/pótküldötti tisztség betölthetőségével kapcsolatos összeférhetőségről” elnevezésű nyomtatványunkat szükséges kitölteni és legkésőbb 2022. március 26. 24.00 óráig e-mailben, a jelolobizottsag@vitaminep.hu e‐mail címre eljuttatni. A nyilatkozat a hirdetmény alatt, illetve a Pénztár honlapján a Letöltések/Dokumentumok, szabályzatok oldalon érhető el. A beérkezett jelölések alapján a Jelölő/Választási Bizottság összesíti és körzetenként kihirdeti a beérkezett jelöltek listáját.

Titkos választás

Tagjaink a körzetükre meghirdetett jelöltlista alapján választhatnak küldöttet/pótküldöttet a Pénztár honlapján erre a célra kialakított elektronikus választási felületén. Arról, hogy Ön melyik körzetbe tartozik, a Tagok mappájába belépve, saját fiókjában tájékozódhat. A Pénztár az eredményes választás lebonyolítása érdekében két fordulót hirdet meg. A második forduló már a leadott szavazatok számától függetlenül eredményesnek tekinthető.

Első forduló 2022. április 4. és április 11. között

Az első fordulóban 2022. április 4. és 11-e 24.00 óra között lesz aktív a választási felület a VITAMIN Egészség‐ és Önsegélyező Pénztár honlapján. A Küldött személyére a Pénztár honlapján a pénztári azonosító (tagszám, tagkód) megadása után a Tagok mappájába történő belépéssel lehet szavazni, a Küldöttválasztás menüpontban az Ön adóigazolásán lévő titkos választási kód* megadásával. Eredménytelenség esetén második fordulóra kerül sor.

Második forduló 2022. április 19. és 26. között

Ha az I. forduló eredménytelen, 2022. április 19. és 26. között nyitjuk meg újra a honlap választási felületet. 2022. május 4‐ét követően a Szavazatszámláló Bizottság közzé teszi a küldöttválasztás eredményét, a megválasztott küldöttek megkapják megbízólevelüket.

A küldöttválasztás szabályait a Pénztár Alapszabálya és Küldöttválasztási Szabályzata tartalmazza. A szabályzatok a Pénztár honlapján (www.vitaminep.hu) a Letöltések/Dokumentumok, szabályzatok menüpont alatt érhető el.

A küldöttválasztás szabályszerű lebonyolítását a Jelölő/Választási Bizottság felügyeli:

A Jelölőbizottság tagjai:
Kovács Andrea / MVM Services Zrt.
Todero Ivett / MVM Zrt.
Balogh István / MAVIR Zrt.
A Jelölőbizottságot a jelolobizottsag@vitaminep.hu e-mail címen érhetik el.


Együttműködésüket köszönjük!
VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár


Nyilatkozat önkéntes pénztári küldötti/pótküldötti tisztség betölthetőségével kapcsolatos összeférhetőségről Nyilatkozat önkéntes pénztári küldötti/pótküldötti tisztség betölthetőségével kapcsolatos összeférhetőségről (elektronikusan kitölthető)
Hol találom a titkos választási kódom a számlakivonatomon/adóigazolásomon?
Amennyiben a papír alapú igazolást nem találja, a "Tagok mappája - Dokumentumtár" felületen a "2021. évi adóigazolás és egyenlegközlő"-t elektronikus formában is letöltheti.
Bankkártyás befizetés
Egyéni befizetés teljesítése ill. életmód javító vagy jogszerűtlen igénybevétel visszafizetése bankkártyával
Tagok mappája
Egyenleg lekérdezés, kártya aktiválás és tiltás, személyes adatok...
Szolgáltatók mappája
Internetes zárolás, kifizetési információk...
Szolgáltató keresés