• Miért egészségpénztár?
  20% adójóváírás az egyéni befizetések után cafeteriából fizethető
  mert fontos a megelőzés segítő kéz a bajban
  hiszen semmi sem fontosabb az Ön és családja egészségénél
 • Miért a Vitamin Egészségpénztár?
  alacsony működési levonás az egyik első magyar egészségpénztár
  ingyenes kártya és társkártya gyors és kényelmes ügyintézés
  biztonságos befektetések tőke- és hozamgaranciával
 • Ön tudta?
  két éves lekötés után 10% adójóváírásra jogosult
  ez jóval magasabb, mint a banki lekötések jelenlegi kamatai
 • Ön tudta?
  A szív és érrendszeri betegségek kockázata
  az 50. életévet követően jelentősen megnő
  A szűrés Vitamin Egészségpénztárból fizethető!
Személyes menü
Tájékoztató a Pénztár soron következő 2021. május 27-én 10.00-kor tartandó Küldöttközgyűléséről 2021-05-12 08:27

Tájékoztatjuk tisztelt tagjainkat, hogy a soron következő Küldöttközgyűlést 2021. május 27-én 10.00 órakor, elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartjuk.

A Küldöttközgyűlés napirendjén az alábbi témák szerepelnek:

1. Beszámoló a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának 2020. évi tevékenységéről
2. Beszámoló a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2020. évi tevékenységéről
3. Független könyvvizsgálói jelentés
4. A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2020. évi Beszámolója (Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő Melléklet, Üzleti jelentés, Biztosításmatematikai statisztikai jelentés)
5. Tájékoztató az MNB által lefolytatott átfogó ellenőrzésről, a Határozat ismertetése
6. Tájékoztató az Igazgatótanács működési tartalék növelését célzó intézkedései javaslatairól
7. Az Alapszabály módosítása
8. A Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2021-2023. évekre vonatkozó pénzügyi tervének módosítása
9. A Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2022-2024. évekre vonatkozó pénzügyi tervének elfogadása
10. Munkáltatói szerződések jóváhagyása
11. A tisztségviselők díjazásának megállapítása
12. Egyebek

A VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsa 2021. május 6-án tartott ülésén hagyta jóvá a Küldöttközgyűlés elé terjesztett anyagokat. Az Eljárásrendet és az elektronikus eszköz használatát részletesen bemutató tájékoztatónkat már megkapták küldötteink. A Küldöttközgyűlésre szóló meghívót és a fent felsorolt napirendhez tartozó előterjesztéseket 2021. május 12-én szerdán továbbítjuk küldötteink részére. A Pénztár minden segítséget megad a résztvevőknek, hogy szabályszerű, határozatképes, eredményes Küldöttközgyűlést tarthassunk. Ennek érdekében a Pénztár választása a Zoom professional-ra esett, amely biztosítja a kép és hang egyidejű közvetítését, a küldöttek korlátozásmentes, valós idejű kommunikációját, a gördülékeny szavazást, a Küldöttközgyűlés közel ötven résztvevőjének beazonosítását és a gyűlésen elhangzottak rögzítését.

Egyben szeretnénk tájékoztatni tisztelt tagjainkat, hogy az Önöket képviselő küldöttekről saját mappájukban találnak információkat.

Jó egészséget!
VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár
Bankkártyás befizetés
Egyéni befizetés teljesítése ill. életmód javító vagy jogszerűtlen igénybevétel visszafizetése bankkártyával
Tagok mappája
Egyenleg lekérdezés, kártya aktiválás és tiltás, személyes adatok...
Szolgáltatók mappája
Internetes zárolás, kifizetési információk...
Szolgáltató keresés