• Miért egészségpénztár?
  20% adójóváírás az egyéni befizetések után cafeteriából fizethető
  mert fontos a megelőzés segítő kéz a bajban
  hiszen semmi sem fontosabb az Ön és családja egészségénél
 • Miért a Vitamin Egészségpénztár?
  alacsony működési levonás az egyik első magyar egészségpénztár
  kedvező árú kártya és társkártya gyors és kényelmes ügyintézés
  biztonságos befektetések tőke- és hozamgaranciával
 • Ön tudta?
  két éves lekötés után 10% adójóváírásra jogosult
  ez jóval magasabb, mint a banki lekötések jelenlegi kamatai
 • Ön tudta?
  A szív és érrendszeri betegségek kockázata
  az 50. életévet követően jelentősen megnő
  A szűrés Vitamin Egészségpénztárból fizethető!
Személyes menü
Űrlapok, nyomtatványok
Kérjük, válasszon:
Munkáltatóknak Pénztártagoknak Orvosi javaslat, Egészségterv Önsegélyező pénztári szolgáltatások Szolgáltatóknak

Munkáltatóknak

MNY01 Munkáltatói szerződés Papír alapú Felhívjuk leendő munkáltató partnereink figyelmét, hogy a Munkáltatói szerződéshez az MNY_03 Azonosítási adatlapot a szükséges mellékletekkel együtt csatolni szíveskedjenek! Az Azonosítási adatlap hiányában - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.§.-ban előírt azonosítási kötelezettség miatt - a szerződéskötés nem lehetséges! A nyomtatványok, kitöltött minták, kitöltési segédlet ide kattintva  érhető el.

MNY02 Támogatói szerződés Papír alapú


ÁNY01 Visszautalási kérelem tévesen az egészségpénztárba teljesített befizetésekhez Papír alapú

Küldöttválasztás Rendje - 2016 Word fájl


Pénztártagoknak

TNY01 Belépési nyilatkozat Papír alapú Felhívjuk leendő Pénztártagjaink figyelmét, hogy, amennyiben a belépésre nem személyesen (a Pénztár székhelyén vagy a helyi ügyintézőknél) kerül sor, úgy a Belépési nyilatkozathoz a személyi igazolvány és lakcímkártya másolatát csatolni szíveskedjenek! Az azonosító okmányok hiányában - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. tv. 7.§.-ban előírt azonosítási kötelezettség miatt - a belépés nem lehetséges!

TNY_18 Átlépési nyilatkozat más egészség/önsegélyező pénztárból a Vitamin Egészség- és Önsegélyező Pénztárba történő átlépés esetén Papír alapú

TNY02 Adatváltozás bejelentő Papír alapú Elektronikusan kitölthető

TNY03 Kártyaigénylő Papír alapú Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pénztárnak azonosítási kötelezettsége van a társkártyát igénylő közeli hozzátartozók vonatkozásában is. Kérjük, hogy a társkártya igénylő lap mellé a társkártyát igénylő hozzátartozója szíveskedjék kitölteni a TNY_14 Azonosítási adatlapot is. Kérjük, hogy a nyomtatványhoz hozzátartozója személyi igazolvány és lakcímkártya aláírt másolatát csatolni szíveskedjenek! A másolatokon feltétlenül szerepelnie kell hozzátartozója aláírásának! Az azonosító okmányok hiányában a társkártya megküldése nem lehetséges!

TNY04 Szolgáltatásra jogosultak névsora Papír alapú Elektronikusan kitölthető

TNY05 Számlakísérő igénylőlap Papír alapú

TNY06 Nyilatkozat tagsági jogviszonyról Papír alapú

TNY07 Igénylőlap kieső jövedelem pótlására Papír alapú Elektronikusan kitölthető

TNY09 Haláleseti kedvezményezett jelölése Papír alapú Elektronikusan kitölthető

TNY11 Kedvezményezett/örökös rendelkezése Papír alapú Elektronikusan kitölthető

TNY12 Lekötési nyilatkozat Papír alapú Elektronikusan kitölthető

TNY13 lekötés feloldási nyilatkozat Papír alapú Elektronikusan kitölthető

TNY14 Azonosítási adatlap Papír alapú

TNY16 Panaszbejelentés Papír alapú Elektronikusan kitölthető

ÁNY01 Visszautalási kérelem tévesen az egészségpénztárba teljesített befizetésekhez Papír alapú

TNY21 Hozzájáruló nyilatkozat Papír alapú

Igénylőlap célzott támogatáshoz Papír alapú


Orvosi javaslat, EgészségtervTNY15 Személyes egészségterv Papír alapú Elektronikusan kitölthető


Önsegélyező pénztári szolgáltatások


ÖSP_01 Bejelentőlap Gyermek születése/örökbefogadása esetén igényelhető támogatás igénybevételére Papír alapú

ÖSP_02 Bejelentőlap gyermekgondozási díj (CSED/GYED) kiegészítésének igénybevételére Papír alapú

ÖSP_03 Bejelentőlap gyermeknevelési támogatás (GYES/GYET) kiegészítésének igénybevételére Papír alapú

ÖSP_04 Bejelentőlap álláskeresési támogatás igénybevételére Papír alapú

ÖSP_05 Bejelentőlap rokkantsági járadék, ápolási díj kiegészítésének igénylésére Papír alapú

ÖSP_06 Bejelentőlap temetést igazoló költségek megtérítésének igénybevételéhez Papír alapú

ÖSP_07 Bejelentőlap beiskolázási (tanévkezdési) támogatás igénybevételére Papír alapú

ÖSP_08 Bejelentőlap védendő fogyasztó közüzemi díjai támogatásának igénybevételére Papír alapú

ÖSP_09 Bejelentőlap a lakáscélú jelzáloghitel törlesztés támogatásához Papír alapú

ÖSP_10 Bejelentőlap intézményi idősgondozás támogatás igénybevételére Papír alapú


Szolgáltatóknak

Felhívjuk leendő szolgáltató partnereink figyelmét, hogy egészségügyi szolgáltatók és közforgalmú gyógyszertárak esetében a szolgáltatói szerződés kötelező melléklete a szakmai felelősség biztosítás másolata. (Ld. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 8. §. (4) bek. d) pont, a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 53. § és az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997 (XII.22.) Korm. rendelet 24/B §. (2) bek.)
A szerződést ennek hiányában nem tudjuk megkötni.

SZNY01 Szolgáltatói kártyaelfogadási szerződés Papír alapú

SZNY02 Gyógyszertári kártyaelfogadási szerződés Papír alapú

SZNY03 Szolgáltatói adatváltozás bejelentő Papír alapú Elektronikusan kitölthető

SZNY04 Zárolás módosítása / törlése Papír alapú Elektronikusan kitölthető

Bankkártyás befizetés
Egyéni befizetés teljesítése ill. életmód javító vagy jogszerűtlen igénybevétel visszafizetése bankkártyával
Tagok mappája
Egyenleg lekérdezés, kártya aktiválás és tiltás, személyes adatok...
Szolgáltatók mappája
Internetes zárolás, kifizetési információk...
Szolgáltató keresés