• Miért egészségpénztár?
  20% adójóváírás az egyéni befizetések után cafeteriából fizethető
  mert fontos a megelőzés segítő kéz a bajban
  hiszen semmi sem fontosabb az Ön és családja egészségénél
 • Miért a Vitamin Egészségpénztár?
  alacsony működési levonás az egyik első magyar egészségpénztár
  ingyenes kártya és társkártya gyors és kényelmes ügyintézés
  biztonságos befektetések tőke- és hozamgaranciával
 • Ön tudta?
  két éves lekötés után 10% adójóváírásra jogosult
  ez jóval magasabb, mint a banki lekötések jelenlegi kamatai
  számoljon velünk!
 • Ön tudta?
  A szív és érrendszeri betegségek kockázata
  az 50. életévet követően jelentősen megnő
  A szűrés Vitamin Egészségpénztárból fizethető!
Személyes menü
Választási hirdetmény 2017-02-10 12:06

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár 2016. május 27-én a Küldöttközgyűlés által elfogadott Alapszabálya „20. Átmeneti rendelkezések” pontja alapján teljes körű küldöttválasztásra kerül sor.

Eddigi küldötteink mandátuma az Alapszabály értelmében megszűnik, munkájukat ezúton is köszöni a Pénztár Igazgatótanácsa.

A 2016. évi adóigazolással együtt minden választásra jogosult pénztártag kézhez kapta a választáshoz szükséges titkos választási kódját. Az ezt követően tagsági jogviszonyt létesítő tagjaink részére a Belépési nyilatkozat záradékolását követően postázzuk a titkos kódot.

2017. február 27. és március 26. között lehetőséget biztosítunk minden pénztártagunknak a körzetét képviselő jelölt állítására. Érvényesen jelöltet állítani a „NYILATKOZAT önkéntes pénztári küldötti/pótküldötti tisztség betölthetőségével kapcsolatos összeférhetőségről” elnevezésű nyomtatvány jelölt általi kitöltésével lehet. A nyomtatvány és annak online kitölthető változata elérhető a Dokumentumok, szabályzatok oldalunkon.A beérkezett jelölések alapján a Jelölő/Választási és Szavazatszámláló Bizottság összesíti és körzetenként kihirdeti a beérkezett jelöltek listáját. Tagjaink a körzetükre meghirdetett jelöltlista alapján választhatnak küldöttet a Pénztár elektronikus választási felületén. Arról, hogy Ön melyik körzetbe tartozik, a Tagok mappájába belépve saját fiókjában tájékozódhat. A saját számítógéppel/internet kapcsolattal nem rendelkező tagjainkat arról szeretnénk tájékoztatni, hogy bármely hálózatra kapcsolt számítógépről leadhatják szavazatukat az egyéni belépési kóddal. Továbbá felvesszük a kapcsolatot a helyi ügyintézőket foglalkoztató munkáltatókkal, hogy tegyék lehetővé a szavazatok leadását a helyi ügyintéző(k)nél kihelyezett számítógép(ek)nél.

Az első fordulóban 2017. április 4-11 között lesz aktív a választási felület a VITAMIN Egészség- és Önsegélyező Pénztár honlapján. A Küldött személyére szavazni a Pénztár honlapján a pénztári azonosító (tagszám, tagkód) megadása után a Tagok mappájába történő belépéssel, a Küldöttválasztás menüpontban a titkos választási kód megadásával lehet. Eredménytelenség esetén II. fordulóra kerül sor.

Ha az I. forduló eredménytelen 2017. április 17-21 között nyitjuk meg újra a honlap választási felületét. A második forduló már a leadott szavazatok számától függetlenül eredményesnek tekinthető.

2017. május 2-át követően a Szavazatszámláló Bizottság közzé teszi a küldöttválasztás eredményét, a megválasztott küldöttek megkapják megbízólevelüket.

Kérjük, hogy éljen jelölési és választási jogával, hiszen a küldött Önt képviseli a Pénztár legfőbb döntéshozó szervében. Ha erre elhivatottságot érez, örömmel vesszük, ha küldöttnek jelölteti magát és részt vesz a Pénztár Küldöttközgyűlésének munkájában.

A küldöttválasztás szabályait a Pénztár Alapszabálya és Küldöttválasztási Szabályzata tartalmazza. A dokumentumok elérhetők a Pénztár honlapján a Letöltések/Dokumentumok, szabályzatok menüpont alatt.

A tagság minél szélesebb körű véleményének kikérése és figyelembe vétele érdekében a küldöttek/pótküldöttek jelölésére vonatkozó javaslatokat a Jelölő Bizottság gyűjti össze és terjeszti szavazásra a pénztártagok elé.

A Jelölő/Választási és Szavazatszámláló Bizottság tagjai:

NévMunkahely
Kissné Mezei ÁgnesMátrai Erőmű Zrt.
Raksányi Gábor LászlóMVM Paksi Atomerőmű Zrt.
Dr. Fogarasi AttilaMVM Magyar Villamos Művek Zrt.

Amennyiben jelöltet kíván állítani, illetve küldötti/pótküldötti tisztséget vállalna, kérjük, hogy a jelölt saját kezűleg aláírt nyilatkozatát legkésőbb március 26-ig levélben a Jelölő Bizottság részére (1023 Bp., Bécsi út 4. – a borítékra kérjük ráírni: „A JELÖLŐ BIZOTTSÁG RÉSZÉRE”), továbbá lehetőség szerint szkennelt példányban a jelolobizottsag@vitaminep.hu e-mail címére juttassa el. A jelölés szempontjából érvényesnek csak a postai címre a meghatározott időpontig eredetiben beérkezett nyilatkozatokat tudjuk figyelembe venni.

A VITAMIN Egészségpénztár vezetése elkötelezett, hogy minden pénztártag számára azonos feltételeket biztosítson a küldöttválasztás során. Amennyiben a jelöléssel/választással kapcsolatban kérdése van, forduljon bizalommal a Pénztár munkatársaihoz, vagy keresse meg a Jelölő Bizottságot a jelolobizottsag@vitaminep.hu email címen.

Budapest, 2017. február 10.

Tisztelettel:

Bolvári László
ügyvezetőBankkártyás befizetés
Egyéni befizetés teljesítése ill. életmód javító vagy jogszerűtlen igénybevétel visszafizetése bankkártyával
Tagok mappája
Egyenleg lekérdezés, kártya aktiválás és tiltás, személyes adatok...
Szolgáltatók mappája
Internetes zárolás, kifizetési információk...
Szolgáltató keresés